فرهنگ جامع كاربردي فرزان عربي- فارسي

امتیاز:
فرهنگ جامع كاربردي فرزان عربي- فارسي

بالغ بر 76800 واژه عربی از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب که همراه  با مقدمه ای  تفصیلی در باب قواعد صرف عربی به صورت مصور برای همه.

ترجمة پرويز اتابكي

چاپ دوم

دوره دو جلدی : 180000 تومان


قیمت: 1,800.000 ریال
تعداد: 

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی