جامعه مدني در جهان اسلام

امتیاز:
جامعه مدني در جهان اسلام

نويسندگان مقالات موجود در همان حال كه شرايط و زمينه هاي اسلامي را مورد بررسي قرار داده اند سعي كرده اند كه از يك دست كردن و به كار گرفتن نظريات تقليلي دربارۀ اسلام و اثرات آن بر جمعِ جوامع اسلامي پرهيز كنند.

نويسنده : امين .ب ساجو
ترجمة دكتر فريدون بدره اي

چاپ اول


قیمت: 0.000 ریال

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی