نیایش های پارسی سَره ( آفرین خُدا)

امتیاز:
نیایش های پارسی سَره ( آفرین خُدا)

 

 آن چه را در این کتاب گِرد بیآوردم که در زمان‌هایِ گُون-ا-گُون بر پندارِ بیدارم اندر-بیآمد و از دلم، اندیشه-و-تیمار را دُور بِکرد تا آن هَستُومندِ دارایِ جان-و-خِرَد را بِسُتایَم.

  آدمی، واژة ویژه و مَغزِ نَغزِ سَخُنِ سَنجیدهِ خُداوند است که نامَش را چُونان مُهرة مِهر، مَستانه-و-رِندانه بر خانة دل بِدارد و در بَر-ا-بَرِ اَهْرِیْ‌مَنِ پَلید-و-پَلَشت، هَزینة هَنگُفتِ این کار-و-بار را در هَنجارِ هَستی بِداده است.

  در آفرین‌هایِ سَد-گانة این کتاب، بر آن بِبُودم که «خِرَد» را پیشه بِکُنم تا آن مرا «راه‌نِمای-و-دلْ‌گُشای» بِباشد و به هر دو-سَرای، دستم را بگیرد و چَشمِ جانم بِباشد. اَزیرا که من، بی-چَشم، جَهان را شادان نمی‌تُوانم بِنِگَرَم.

  امیدوارم که این نا-چیز، پذیرفتة آن یَک-‌تایِ بی-هَم‌تا و آمُرزْگارِ تُوانا بِشُوَد و این یادْگارِ رُوزْگارانم در رُوزْگاران، یادْگار بماناد. اِیدُون باد.

فربود شکوهی (میرزا جلوة گیلانی)


قیمت: 1,500.000 ریال
تعداد: 

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول

کلیۀ حقوق این وب سایت برای نشر فرزان روز محفوظ می باشد.© 2013                                                                                                                                                    طراحی و اجرا توسط: مرکز مهندسی کامپیوتر فراپردازش  

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting
جوملا فارسی