آيندة قدرت

امتیاز:
آيندة قدرت

مطالعة اين كتاب براي عموم ايرانيان بسيار مفيد است. اين كتاب به ويژه براي كساني كه در امور رسانه اي فعاليت مي كنند، مفيدتر است تلويزيون در ايران بالاترين نقش را در نهادينه كردن پوپوليسم و تقريباً حذف عقل گرايي و نخبه گرايي در صحنة عمومي جامعة ايران ايفا كرده است.

نويسنده :جوزف ناي

مترجمان:  محمد حيدري / آرش فرزاد

چاپ دوم


قیمت: 600.000 ریال
تعداد: 

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی