ادیان و مکتبهای فلسفی هند دوره دو جلدی

امتیاز:
ادیان و مکتبهای فلسفی هند دوره دو جلدی

ساختار بنیادین این دو جلد کتاب ، با هم تفاوت دارد: جلد اول ، در بخش نخست بیشتر به دوران آغازین تفکر هندو اختصاص می یابد، یعنی وداها و اروپانیشادها؛  سپس از ظهور ادیانی سخن می گوید که از دل کشاتریاها ( طبقة اشراف) برخاستند، مانند کیش بودا، و آیین جین ؛ و در ادامه به شرح و بسط دورة حماسی، اهمیت بهاگاوات گیتا، و سرانجام چهار مکتب بزرگ بودایی یعنی مکاتب فلسفی تراوادا و مکاتب فلسفی ماهایانا می پردازد. مجموعة این تفکرات ژرف و مکاتب گوناگون، از هند آن دوران ، یعنی قرن پنجم و ششم قبل از میلاد، یک کانون بزرگ و مهم فرهنگی می سازد، به طوریکه هند در قلب آسیا همان جایگاه محوری و خلاقی را به خود اختصاص می دهد، که یونان در غرب. اگر بتوان یونان را از دیدگاه غربی، معجزه ای در عرصة تفکر به شمار آورد، از دیدگاه آسیای بزرگ، این هند است که همان نقش اعجازآمیز را ایفا می کند.

جلد دوم کتاب ، به مراتب از جلد اول تخصصی تراست و بیشتر به شش مکتب بزرگ آیین هندو می پردازد که عبارتند از : منطق (نیایادار شانا)، طبیعیات (وی شیشیکادارشانا)، جهانشناسی (سانکهیادارشانا)، روانشناسی یا آداب ریاضت یعنی مراقبة ذهنی و ضبط حواس و استغراق در ذات برهمن (یوگادارشانا)، اصالت صوت (پوروامیمانسا)، و حکمت الهی (ودانتا) و شعب گوناگونش.

نویسنده : دکتر داریوش شایگان

دورة دو جلدی

چاپ دوم


قیمت: 2,500.000 ریال
تعداد: 

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول

کلیۀ حقوق این وب سایت برای نشر فرزان روز محفوظ می باشد.© 2013                                                                                                                                                    طراحی و اجرا توسط: مرکز مهندسی کامپیوتر فراپردازش  

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting
جوملا فارسی