گفتارهايي دربارة آسمان و زندگي

امتیاز:
گفتارهايي دربارة آسمان و زندگي

در اين كتاب روايتي اصلاحي از گفتارهاي تاريخي مي يابيم، هر يك از اين روايت ها به شيوة خود و به شكلي خاص، تجاوزي را كه بشريت به طبعيت روا مي.دارد و آيندة خود را به خطر مي اندازد مورد بحث قرار مي دهند.

نويسنده : هوبر ريوز
ترجمة دكتر عباس باقري

چاپ دوم


قیمت: 100.000 ریال
تعداد: 

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی