درسهای قرن بیستم

امتیاز:
درسهای قرن بیستم

آزادی مهم تر از برابری است. تلاش برای تحقق برابری موجب به خطر افتادن آزادی می شود، و اگر آزادی از دست برود، برای افراد غیر آزاد حتی برابری هم نخواهد بود.

برای پوپر، حکومت قانون یک اولویت مطلق است. در اندیشه های لیبرالی پوپر چه بسا بتوانیم چارچوبی برای ... مشکلات جبهة چپ بیابیم ... بسا که یک جبهة چپ با ماهیتی دموکراتیک، سوسیالیست، و لیبرال چیزی تحقق پذیر باشد.

اصل کلید دموکراسی، احتراز از دیکتاتوری است... احتراز از شکلی از حکومت که حکومت قانون نباشد.. دوکراسی به معنای احتراز از خطر جباریت است.


قیمت: 0.000 ریال

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول

کلیۀ حقوق این وب سایت برای نشر فرزان روز محفوظ می باشد.© 2013                                                                                                                                                    طراحی و اجرا توسط: مرکز مهندسی کامپیوتر فراپردازش  

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting
جوملا فارسی