هخامنشیان بر مبنای مدارک ایران شرقی

امتیاز:
هخامنشیان بر مبنای مدارک ایران شرقی

کتاب حاضر یک اثر تحلیلی در تاریخ هخامنشیان است که می تواند در کنار کتابهای مرجع دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد؛ دکتر فاگل سانگ در این کتاب بجای تمرکز بر روایات یونانی، کتاب مقدس، مصری ، و بابلی ، بر داده های کتیبه های سه زبانی هخامنشی تکیه می نماید. هدف او تمرکز بر عناصر ایران شرقی در کتیبه های هخامنشی بوده که به دستاوردهای مهمی نیز در این باره نائل شده است. 

کتاب،‌همچنین در بردارندة شرح تحلیلی مفصل و جدیدی دربارة تسلسل وقایع در کتیبة بیستون است. فرض مهمی که نویسنده بر آن تاکید کرده و نتایج مهمی از آن گرفته، پیوند زیاد مادها با اقوام کوچگرد سکایی در شمال سرزمینهای ایرانی است و از این دیدگاه ، پارسیان را بیشتر از مادها به سرزمین آباء و اجدادی خود وابسته داشته است. با بهره بردن از کتیبه ها و نگاره های پارسی باستان ، ترسیم های دقیق اما ساده ای نیز از آنها ارائه می دهد.

 

 


قیمت: 600.000 ریال
تعداد: 

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول

کلیۀ حقوق این وب سایت برای نشر فرزان روز محفوظ می باشد.© 2013                                                                                                                                                    طراحی و اجرا توسط: مرکز مهندسی کامپیوتر فراپردازش  

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting
جوملا فارسی