آوا و هیوا

امتیاز:
آوا و هیوا

داستان آوا و هیوا با جنگ شروع می شود. در دنیای حقیقی جنگ طعم گس و تلخی دارد چه برای کسانی که فراموش شده اند. و چه برای آنهایی که تمایل به فراموشی دارند! اما این کلمه به تنهایی می تواند ارزشمندترین واژه انسانی (خانواده) را به نابودی بکشد.

هویت هر انسانی در سایه عشق به خانواده شکل می گیرد ...

همین عشقی که آوا و هیوا روح داد تا از مرزها بگذرند و در فاصله قاره ها بین تهران و لندن و بغداد و نیویورک زندگی را مزه مزه کننده اما نهایتا آمال و رویاهایشان در خرمشهر به جا ماند...


قیمت: 0.000 ریال

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی