بم، مهر بي رياي رودابه

امتیاز:
بم، مهر بي رياي رودابه

زلزله كه شد بايد خودت را به جايي بند مي كردي كه تعادلت را از دست ندهي.خانه هايي فرو ريختند و آدمهايي زير آوار رفتند. همة سقف ها شكاف برداشتند. مناره هاي شاه نعمت الله ريختند.

نويسنده : يدالله آقا عباسي
ناياب


قیمت: 0.000 ریال

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی