نگاهی به گذشته

امتیاز:
نگاهی به گذشته

آگاتا کریستی در کتاب خاطرات خود مینویسد: زندگی به سه قسمت تقسیم شده است. اول ، زمان کودکی و نوجوانی است که مثل رویا میگذرد. گاهی خاطرات کودکی در ذهن آدم حک میشود و گاهی دیگران ازگذشته مان حکایت می کنند،

گویی در زندگی گذشته خودتان شرکت نداشته اید چون هیچ خاطره ای از آن رویدادها ندارید.

دوم، زمان حال است که روز به روز مانند برق وباد میگزرد وهر کسی که قدرش را نداند از کیسه اش رفته است.

آینده، یعنی آخرین قسمت ، انسان ها هرتصوری بکنند آزادند، چون هیچ کس از آینده خبر ندارد. هر نقشه ای که بکشید ، معلوم نیست به آن برسید. چه آرزو ،‌چه رویا.


قیمت: 250.000 ریال
تعداد: 

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی